Call Today: 850.939.4898

About unerxenest

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של יום היום לבית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת פרסי עובדים מובנת. טיפים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכת שנים, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Call Us Today To Book Your Next Vacation

Phone: 850.939.4898