Call Today: 850.939.4898

About ciapsycherpen

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות השכירות נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי עובדים. בונוסים מגברים עובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בתל אביב – צור עבור בנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולהיות לקוחות עשירים כדי להפוך שירותים באופן ישיר באיכות טובה יותר. רק גישה זו נותנת כוח לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.

Call Us Today To Book Your Next Vacation

Phone: 850.939.4898